Om oss

Välkommen till Flightons användarförening! Vi är en förening där du kan ansöka om medlemskap om du är intresserad av att delta i arbetet med att underlätta för varandra att arbeta med programvaror och system för webbutveckling samt även frågor kring programutveckling och JAVA.

Syfte och historia

Verksamheten är uteslutande ideell och har sedan år 2015 bedrivits inom ramen för Flightons verksamhet. Kunskap och erfarenhetsutbyte är själva grundsyftet med verksamheten och genom att anordna träffar, möten och nätverkskvällar kan vi förmå att utbyta de erfarenheter som är relevanta. Genom att arbeta med att stärka förutsättningarna för gemensamma inköp av system för webbdrift, kan vi ordna med goda upphandlingslösningar som leder till lägre priser och bättre kvalitet jämfört om varje enskild medlem hade skött inköpen själva.

Pris för medlemskap

Medlemskap tecknas antingen individuellt, genom att man som privatperson ansöker om medlemskap i föreningen. Alternativt så ansöker man om så kallat företagsmedlemskap, vilket innebär att hela bolaget får ta del av användarföreningens nätverk. Medlemsavgifterna fastställs årligen genom beslut i föreningen, för närvarande finns det två typer av avgifter beroende på vilket medlemskap man har. Den som vill ha ett personligt medlemskap får erlägga en avgift på 150 kronor per år. Det går även att teckna ett individuellt medlemskap om man har en viss företagstillhörighet, då är avgiften 1500 kronor per år. Om ett helt bolag vill bli företagsmedlem är avgiften något högre, 7 100 kronor. I enlighet med de skattemässiga regler som vi har att förhålla oss till i Sverige så debiteras även moms på alla avgifter.

Goda skäl att bli en del av gemenskapen

Om du är verksam inom webbutveckling eller programmering bör du överväga att gå med i användarföreningen. Det är tråkigt att vissa personer och företag i branschen ser webbutveckling, programmering och webbdesign som enbart en konkurrensutsatt marknad där marknadsaktörerna inte alls ska samarbeta. Det är klart att varje företag och varje företagare har sina kommersiella intressen att bevaka, men vi måste också våga slå våra kloka huvuden ihop och se hur vi tillsammans kan förhandla oss fram till villkor som förbättrar för oss alla. Vi blir bättre på vårt yrkesmässiga hantverk genom att träffa varandra, diskutera med varandra och dela med oss av tips och tricks. Vi blir bättre genom att släppa in varandra i våra kreativa processer och diskutera såväl metoder som idéer. Genom att bli en del av Flighton Användarförening kan vi stärka branschgemenskapen och göra så att vi blir bättre som företagare.